De missie van de tovenaarsleerlingen

Vier uitverkoren tovenaarsleerlingen worden op pad gestuurd om een belangrijke missie te volbrengen, een missie waar het welzijn van heel Fantasia van afhangt. Om deze missie te begrijpen, moeten we eerst even een stukje terug in de geschiedenis van het Rijk der Tovenaars.

Oorlog
Heel lang geleden woedde er een felle oorlog tussen de tovenaars en de Kwade Magiërs. De Kwade Magiërs waren met meer en hadden vreselijke bondgenoten die aan hun kant meevochten. Ze rukten steeds verder op totdat de tovenaars geen schijn van kans meer hadden. Arlinda, de oprichtster van de Toveracademie, besloot toen iets levensgevaarlijks te proberen, iets wat hen heel misschien nog zou kunnen redden: de Primitieve Toverspreuken, magische spreuken die de tovenaars creëerden door hun krachten te bundelen met de vier elementen: aarde, lucht, water en vuur. Hieruit maakten de tovenaars de Spiegel der Duisternis waarin ze alle Kwade Magiërs en hun bondgenoten vingen. De oorlog was voorbij!

13 zwaarden
Om te voorkomen dat de spiegel, met zo veel kwaad, in verkeerde handen zou vallen, braken de tovenaars de spiegel vervolgens in 13 stukken en maakten ze van die stukken 13 zwaarden: vier hoofdzwaarden, acht bijzwaarden en dan nog het dertiende zwaard, het gevaarlijkste van allemaal.
Maar dit dertiende zwaard werd gestolen door de enige Kwade Magiër die de dans wist te ontspringen en werd nooit meer teruggevonden...
En nu zijn twee afstammelingen van die Kwade Magiër op zoek naar die zwaarden. Ze werden door Arlinda goed opgeborgen en uit elkaar gehouden om te voorkomen dat ook deze zwaarden in verkeerde handen zouden vallen. Alleen de vier hoofdzwaarden bleven in de Toveracademie; de acht bijzwaarden werden verborgen in vier torens, twee in elke toren. De torens lagen zover mogelijk van elkaar vandaan verspreid over heel Fantasia.

Missie
De vier uitverkoren tovenaarsleerlingen hebben bij de magische waterput de vier hoofdzwaarden inmiddels toegewezen gekregen; nu moeten ze op zoek naar de andere. Er is haast geboden, want ze moeten de zwaarden zien te vinden voordat de twee Kwade Magiërs ze gevonden hebben. Anders is Fantasia verloren.