De Spiegel der Duisternis

In het hart van het Rijk der Tovenaars staat de gerenommeerde en oeroude Toveracademie. De leerlingen worden opgeleid tot tovenaars die hun koninkrijk met de kunst van de magie kunnen verdedigen. Maar op een mooie lentedag, als iedereen op de Toveracademie in afwachting is van de Proeve van Bekwaamheid, het afsluitende examen voor tovenaarsleerlingen, gaat het mis. Twee Kwade Magiërs blijken op zoek naar de 13 zwaarden, het rijk is in gevaar! Vier jonge tovenaarsleerlingen worden op pad gestuurd naar de mythische Boomtoren van Fantasia, waar twee van de zwaarden zich bevinden. Ze hebben een belangrijke missie. De vier moeten voorkomen dat de magische wapens in de handen van de Kwade Magiërs vallen en ervoor zorgen dat Fantasia veilig blijft. Samen zullen ze op pad gaan om deze missie te voltooien. Niet alleen hun eigen welzijn, maar ook dat van Fantasia hangt ervan af …