Het kwade verbond

Donkere wolken pakken zich samen boven Fantasia. Het Duistere Leger onder leiding van de Zwarte Draak Halog nadert de grenzen van het Rijk der Tovenaars met rasse schreden. Alles komt nu aan op de moed en het doorzettingsvermogen van de vier jonge leerlingen van de Toveracademie. Alleen als ieder van hen zijn Proeve van Bekwaamheid met succes weet af te leggen en ze alle acht bijzwaarden hebben verzameld die uit de fragmenten van de Spiegel der Duisternis zijn gevormd, is er nog hoop in de strijd tegen het ultieme Kwaad.

Na hun geslaagde reis naar de Boomtoren in het Rijk van het Oosten, waar ze het Smaragd- en het Saffierzwaard wisten te bemachtigen, zullen Dromer Aldar, Zeenimf Ondine, Titaan Dran en Bergelfin Lune hun levens opnieuw in de waagschaal moeten stellen. Met de moed der wanhoop zetten ze koers naar een nieuwe bestemming: de Duintoren in het onmetelijke Rijk van het Zuiden, waar de volgende twee zwaarden verborgen liggen.

Maar ook de Kwade Magiërs Darken en Ombrya hebben hun zinnen op deze zwaarden gezet en sluiten een verbond met de Zandrovers en hun afschrikwekkende Duinserpenten om de tovenaarsleerlingen te slim af te zijn.